ZBOR ČLANO OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV SMARJE PRI JELŠAH DNE 10. MAREC 2023

V A B I L O

Spoštovani člani OZSČ,

Skladno z 22. členom statuta in sklepom upravnega odbora Območnega združenja slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah vas vljudno vabimo na zbor članov, v petek, 10. 03. 2023, s pričetkom ob 18. uri v spodnji dvorani kulturnega doma Šmarje pri Jelšah

 Predlog dnevnega reda:

  • Uvodni pozdrav predsednika OZSČ in sprejem dnevnega reda.
  • Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika in verifikacijske  komisije.
  • Pozdravni nagovori gostov.
  • Poročila o delu v letu 2022: poročilo predsednika, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora.
  • Razprava o poročilih in sprejem poročil.
  • Obravnava in sprejem predloga programa dela in finančnega načrta za leto 2023.
  • Podelitev  priznanj.
  • Pobude in predlogi.
  • Zaključek in druženje ob prigrizku.

V pričakovanju zanesljive udeležbe Vas lepo pozdravljamo!

Upravni odbor Območnega združenja slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah