ZBOR ČLANOV OBMOČNEGA ZDRUŽENJA

Dne 10. marca 2022 smo se člani Območnega združenja slovenskih častnikov  Šmarje pri Jelšah zbrali na  zboru članov v kulturnem domu v Šmarjem pri Jelšah. V predstavljenem poslovnem poročilu je bilo letos izpostavljeno zadovoljstvo nad dobro opravljenim delom območnega združenja v preteklem letu. Člani zbora smo bili seznanjeni z realizacijo načrta dela in realizacijo finančnega načrta za leto 2022, ki sta zadovoljivo realizirana. Potrjen je bil tudi nov načrt dela in finančni načrt za leto 2023.

Predlog načrta aktivnosti (dela) Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah je v imenu Upravnega odbora predstavil predsednik, podpolkovnik Boris Lojen. Aktivnosti ostajajo v enakih okvirih kot so bile v preteklosti. Kot ključne aktivnosti ostajajo vojaško strokovno predavanje (Rogatec), strokovni ekskurziji (februar, maj), udeležba na proslavi ob dnevu državnosti (Podčetrtek), organizacija orientacijskega pohoda s strokovnim predavanjem (Boč), strelsko kandidiranje s strelskim društvom Loka, udeležba na prvenstvu častnikov v smučanju in streljanju na  Golteh, Izvedba lokostrelskega turnirja (3D), Brecljevo s pomočjo  lokostrelskega društva Šentlok.

Zbor članov  je med drugim tudi priložnost, da se za aktivno delo in dosežene rezultate pri izvajanju nalog ter ciljev združenja podelijo priznanja in zahvale.

Podeljena so naslednja priznanja:

 • Priznanja Zveze slovenskih častnikov:
 • Pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov – g. Marjan Stojnšek
 • Častni znak Zveze slovenskih častnikov – g. Anton Jamnikar
 • Častni znak za sodelovanje – g. Peter Misja, župan občine Podčetrtek.
 • Priznanja Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah:
 • Srebrno medaljo Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah – g. Jože Čuješ,
 • Srebrno medaljo Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah – g. Branko Gradišnik,
 • Bronasto medaljo Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah – g. Borut Bevc,
 • Bronasto medaljo Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah – g. Simon Jagodič.

Po uradnem delu zbora je sledilo še prijetno druženje

 

Dne 10. marca 2022 smo se člani Območnega združenja slovenskih častnikov  Šmarje pri Jelšah zbrali na  zboru članov v kulturnem domu v Šmarjem pri Jelšah. V predstavljenem poslovnem poročilu je bilo letos izpostavljeno zadovoljstvo nad dobro opravljenim delom območnega združenja v preteklem letu. Člani zbora smo bili seznanjeni z realizacijo načrta dela in realizacijo finančnega načrta za leto 2022, ki sta zadovoljivo realizirana. Potrjen je bil tudi nov načrt dela in finančni načrt za leto 2023.

Predlog načrta aktivnosti (dela) Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah je v imenu Upravnega odbora predstavil predsednik, podpolkovnik Boris Lojen. Aktivnosti ostajajo v enakih okvirih kot so bile v preteklosti. Kot ključne aktivnosti ostajajo vojaško strokovno predavanje (Rogatec), strokovni ekskurziji (februar, maj), udeležba na proslavi ob dnevu državnosti (Podčetrtek), organizacija orientacijskega pohoda s strokovnim predavanjem (Boč), strelsko kandidiranje s strelskim društvom Loka, udeležba na prvenstvu častnikov v smučanju in streljanju na  Golteh, Izvedba lokostrelskega turnirja (3D), Brecljevo s pomočjo  lokostrelskega društva Šentlok.

Zbor članov  je med drugim tudi priložnost, da se za aktivno delo in dosežene rezultate pri izvajanju nalog ter ciljev združenja podelijo priznanja in zahvale.

Podeljena so naslednja priznanja:

Priznanja Zveze slovenskih častnikov:

  • Pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov – g. Marjan Stojnšek,
  • Častni znak Zveze slovenskih častnikov – g. Anton Jamnikar,
  • Častni znak za sodelovanje – g. Peter Misja, župan občine Podčetrtek.

Priznanja Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah:

  • Srebrno medaljo Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah – g. Jože Čuješ,
  • Srebrno medaljo Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah – g. Branko Gradišnik,
  • Bronasto medaljo Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah – g. Borut Bevc,
  • Bronasto medaljo Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah – g. Simon Jagodič.

Po uradnem delu zbora je sledilo še prijetno druženje.