O NAS

Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah povezuje člane ZSČ  z območja Upravne enote Šmarje pri Jelšah, to je občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki želijo delovati predvsem na naslednjih področjih delovanja: obrambne  in samozaščitne dejavnosti, domovinske vzgoje, ohranjanje tradicij osamosvojitvene vojne in NOB, utrjevanje vezi med civilno družbo in Slovensko vojsko, kulturno družabne in športno rekreativne dejavnosti.

OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV

ŠMARJE PRI JELŠAH

PREDSEDNIK:

podpolkovnik Boris LOJEN, občina Šmarje pri Jelšah

041 797 224

boris.lojen@siol.net

PODPREDSEDNIK:

stotnik Mirko KUNST, občina Kozje

SEKRETAR:

nadporočnik Branko SIVEC, občina Šmarje pri Jelšah

041 453 959

branko.sivec@gmail.com

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:

major Jože URŠIČ, občina Bistrica ob Sotli

stotnik Anton JAMNIK, občina Rogatec

polkovnik Rudolf MATEŠIČobčina Rogaška Slatina

stotnik Martin METLIČARobčina Rogaška Slatina

praporščak Matjaž KOŠTRUN, občina Rogaška Slatina

Ivan ŠTEFANČIČ, občina Rogaška Slatina

Ferdo PAK, občina Rogaška Slatina

Leopold ALEGRO, občina Podčetrtek

NADZORNI ODBOR:

Boris BAJC – predsednik,

Marjan HARTL – član, občina Kozje

Franc RUPRET – član občina Kozje

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Franček DOBNE – predsednik,

Veljko KOLAR – član, občina Kozje

Franc RUPRET – član občina Kozje

KOMISIJO ZA PRIZNANJA:

Matjaž KOŠTRUN– predsednik,  

Boris HARINSKI - član, Občina Podčetrtek

Anton JAMNIKARčlan, Občina Rogatec

PRAPORŠČAKA OZSČ:

stotnik Branko FRUK, občina Rogaška Slatina

stotnik Boris HARINSKI, občina Podčetrtek