O NAS

Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah povezuje člane ZSČ  z območja Upravne enote Šmarje pri Jelšah, to je občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki želijo delovati predvsem na naslednjih področjih delovanja: obrambne  in samozaščitne dejavnosti, domovinske vzgoje, ohranjanje tradicij osamosvojitvene vojne in NOB, utrjevanje vezi med civilno družbo in Slovensko vojsko, kulturno družabne in športno rekreativne dejavnosti.

OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV

ŠMARJE PRI JELŠAH

PREDSEDNIK:

podpolkovnik Boris LOJEN, občina Šmarje pri Jelšah

041 797 224

boris.lojen24@gmail.com

PODPREDSEDNIK:

stotnik Mirko KUNST, občina Kozje.

SEKRETAR:

praporščak Matjaž KOŠTRUN, občina Rogaška Slatina

031 809 141

matjaz.kostrun@amis.net

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:

nadporočnik Branko SIVEC, občina Šmarje pri Jelšah

polkovnik Rudolf MATEŠIČobčina Rogaška Slatina

stotnik Marjan HARTL, občina Kozje

stotnik Boris HARINSKI, občina Podčetrtek

višji vodnik Jože ČUJEŠ, občina Šmarje pri Jelšah

Jože DOMITROVIČ, občina Bistrica ob Sotli

NADZORNI ODBOR:

major Jože URŠIČ – predsednik, občina Bistrica ob Sotli,

stotnik Anton JAMNIKAR – član, občina Rogatec

stotnik Ferdo PAK – član, občina Podčetrtek

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Boris BAJC – predsednik,

Ivan ARZENŠEK – član,

Branko GRADIŠNIK– član.

KOMISIJO ZA PRIZNANJA:

Matjaž KOŠTRUN– predsednik,

Boris HARINSKI - član, Občina Podčetrtek

Anton JAMNIKARčlan, Občina Rogatec

PRAPORŠČAKA OZSČ:

stotnik Boris HARINSKI, občina Podčetrtek