ZBOR ČLANOV OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH 20. 2. 2020

20. februarja 2020 smo se člani Območnega združenja slovenskih častnikov  Šmarje pri Jelšah zbrali na zboru članov v prostorih Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. Zbora članov se je letošnje leto udeležilo precejšnje število članov.

V poslovnem poročilu je bilo letos izpostavljeno zadovoljstvo nad dobro opravljenim delom območnega združenja v preteklem letu. Člani zbora smo bili seznanjeni z realizacijo načrta dela in realizacijo finančnega načrta za leto 2019. Potrjen je bil tudi nov načrt dela in finančni načrt za leto 2020.

Zbor članov  je med drugim tudi priložnost, da se za aktivno delo in dosežene rezultate pri izvajanju nalog ter ciljev združenja podelijo priznanja in zahvale.

Priznanja Predsedstva Zveze slovenskih častnikov so prejeli naslednji naši člani:

 • Mirko Kunst – častni znak ZSČ,
 • Branko Sivec – častni znak ZSČ,
 • Branko Gradišnik – pisno priznanje ZSČ,
 • Ferdo Pak – pisno priznanje ZSČ,
 • Jože Domitrovič  – bronasto medaljo ZSČ,
 • Vladislav Kunst – bronasto medaljo ZSČ.

Priznanja OZSČ Šmarje pri Jelšah so prejeli naslednji člani:

 • Marjan Hartl – srebrno priznanje Območnega združenja SČ  Šmarje pri Jelšah,
 • Rudi Matešič – srebrno priznanje Območnega združenja SČ  Šmarje pri Jelšah,
 • Vinko Javorič – srebrno priznanje Območnega združenja SČ  Šmarje pri Jelšah,
 • Leopold Alegro – bronasto priznanje Območnega združenja SČ  Šmarje pri Jelšah,
 • Jože Čuješ – bronasto priznanje Območnega združenja SČ  Šmarje pri Jelšah,
 • Anton Ižanc – bronasto priznanje Območnega združenja SČ  Šmarje pri Jelšah.

Zahvale za sodelovanje pri izvedbi aktivnosti OZSČ so prejeli:

 • Knjižnica »Šmarje pri Jelšah«,
 • Kulturno društvo »TAMBURAŠI ROGATEC«,
 • Krajevna skupnost »OSREDEK«
 • Prostovoljno gasilsko društvo »BUČE«.

Po uradnem delu zbora je sledilo še prijetno druženje.