SREČANJE KOZJE 29. MAJ 2021

Skladno s Programom dela za leto 2021 OZSČ Šmarje pri Jelšah smo v soboto, 29. maja 2021, v Lovskem domu Lesično in v njegovi okolici izvedli kar tri aktivnosti hkrati. Zbor članov, ki ga običajno izvedemo koncem februarja, smo letos zaradi ukrepov pandemije prestavili v čas, ko nam razmere omogočajo zbiranje večjega števila članov. Zbor članov se je seznanil z izvedenimi aktivnostmi in porabo finančnih sredstev v preteklem letu in potrdil načrt dela in predlog finančne realizacije za leto 2021.

Zbor članov so pozdravili gostje:

  • županja občine Kozje, gospa Milenca Krajnc, ki je poudarila je izjemno pomembnost delovanja naše organizacije v lokalni skupnosti in nam zaželela uspešno delovanje.
  • predsednik Lovske družine Pilštanj gospod Noni Krofl.
  • član predsedstva ZSČ in koordinator za ZŠP, gospod Dušan Ajtnik.
  • predsednik SEVER Šmarje, gospod Milan Rožman.
  • predsednik Območnega združenja ZVVS Šmarje pri Jelšah, gospod Anton Šturbej.

Drugi del srečanja smo namenili strokovni razpravi o dogodki med osamosvojitveno vojno na območju občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

Predsednik OZSČ Šmarje je v uvodnem predavanju predstavil vojaško organizacijo Teritorialne obrambe med osamosvojitveno vojno, strukturo enot, njihovo razmestitev in premike v območju delovanja, faze in oblike delovanja enot in terminološki pregled izvajanja aktivnosti. Sledila je poglobljena in zanimiva razprava, v kateri so sodelovali prisotni člani, tako poveljniki enot kot tudi drugi pripadniki nekdanje TO, pa tudi člani, ki so v tistem obdobju opravljali druge pomembne naloge. Razprava pričevalcev je opozorila na nekatere dogodke, ki jih do sedaj nismo poznali, v vseh prisotnih pa vzpodbudila željo in obvezo za pripravo zbornika o dogodkih na našem območju. Sprejeli smo obvezo, da OZSČ Šmarje v sodelovanju z veteranskima organizacijami in zgodovinsko stroko oblikuje odbor, ki bo pripravil in izdal zbornik. 

Srečanje smo nadaljevali na strelišču nad Lovskim domom. Streljali smo z MK pištolo na razdalji 25 m. Rezultati streljanja so bili zelo vzpodbudni, najboljši strelci pa  so bili podpredsednik Mirko Kunst, ki je tudi organiziral celotno srečanje, Jože Domitrovič in Milan Rožman.

Po kosilu in prijetnem druženju smo se zahvalili organizatorjem srečanja in posameznih aktivnosti: Mirku Kunstu, Marjanu Hartlu, Darku Kolarju, Branetu Gradišniku in Branku Sivcu.