REGIJSKO SREČANJE V BISTRICI OB SOTLI, 19. OKTOBER

Tudi letos smo naše tradicionalno srečanje v občini Bistrica ob Sotli izvedli v obliki regijskega tekmovanja ZSČ v streljanju s športnim orožjem oziroma zračno puško. Da bi bilo srečanje še zanimivejše, je bilo izvedeno tudi tekmovanje v »vojaškem pikadu«. Kot vsako leto so se nam na tekmovanje pridružili predstavniki častniških organizacij iz Zahodno štajerske pokrajine (celjska regija). Poleg ekip OZSČ Štore in OZSČ Velenje so se vabilu odzvale tudi ekipe veteranskih organizacij SEVER Rogaška Slatina, SEVER Šmarje pri Jelšah in ZVVS Šmarje pri Jelšah. Druženja se je udeležil tudi regijski koordinator stotnik Dušan Ajtnik.

Srečanje smo pričeli z okrepčilom v odlični gostilni  Šempeter, kjer se nam je pridružil župan občine Bistrica ob Sotli gospod Franjo Debelak. V prijetnem razgovoru smo se županu zahvalili za njegovo dolgoletno podporo našemu združenju in z veseljem sprejeli povabilo za srečanje v naslednjem letu.

Prvi del našega druženja je bil namenjen tekmovanju v streljanju z zračno puško posamezno.

Rezultati streljanje z zračno puško posamezno:

  1. mesto: Mirko Kunst,
  2. mesto: Jože Domitrovič,
  3. mesto: Jure Kolar.

Drugi del srečanja je bil namenjen tekmovanju v  metanju pikada na vojaško tarčo.

Rezultati:

  1. mesto: Robert Oblak,
  2. mesto: Jure Kolar,
  3. mesto: Rudi Doberšek.

Tretji del srečanja, pa je bil namenjen seznanjanju oziroma usposabljanju iz temeljnih postopkov oživljanja (TPO) ter usposabljanju iz uporabe »DEFIBRILATORJA«. Za izvedbo tega dela, se moramo posebej zahvaliti našemu članu g. Jožetu Čuježu, ki se med ostalim ukvarja z vzgojo in certificiranjem reševalcev.