Člani OZSČ Šmarje na tradicionalnem srečanju v Kozju

V soboto smo se člani OZSČ Šmarje pri Jelšah v manjšem številu zbrali v Kozjem.

Podpredsednik našega združenja Mirko Kunst je z ekipo članov iz Kozja spet poskrbel za uspešno in prijetno druženje na strelišču v Pilštanju. Kljub omejitvam, ki nam jih letos postavlja Covid, smo izvedli streljanje z malokalibrsko pištolo in se v prelepem sončnem dnevu družili in zapeli na takte Branetove harmonike.

Rezultati streljanja, malokalibrska pištola, razdalja 20 m:

1. Jure Kolar 167 krogov

2. Brane Gradišnik 160 krogov,

3. Boris Lojen 159 krogov

Srečanje smo obogatili z udeležbo na proslavi pred občinsko stavbo  v Kozjem. Proslavo smo soorganizirali ZVVS Šmarje, občina Kozje in OZSČ Šmarje.

Spomnili smo se osamosvojitvenih dogodkov pred tridesetimi leti, še posebej delovanja Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ). Na občinski stavbi Kozje smo prisostvovali odkritju spominske plošče v spomin na tajno skladišče orožja, ki bilo v to stavbo preseljeno, prav v začetku septembra pred 30 leti, v eni izmed akcij disperzije orožja iz skladišča Teritorialne obrambe v Šmarju pri Jelšah. Dogodke iz tistega časa je opisal takratni Načelnik MSNZ in naš sedanji predsednik ppk Boris Lojen. V tajnem skladišču je bilo hranjena oborošitev (160 kosov pehotne oborožitve), oprema in strelivo za 126.Jurišni odred TO (JOd). Sredstva so ostala v skladišču vse do osamosvojitvene vojne, ko jih je enota iz tajnega skladišča prepeljala na mobilizacijsko zbirališče. Akcijo so izpeljali Branko Sivec, Stanko Smole in Boris Lojen, ki so orožje, strelivo in opreme prepeljali v Kozje in Mirko Kunst, tedanji poveljnik 126.JOd, ki je celotni čas hranjenja nadzoroval skladišče (od septembra 1990 do konca junija 1991) in tudi organiziral prevoz na mobilizacijsko zbirališče. Srečanja se žal ni mogel udeležiti Jože Glibe, takrat komandir oddelka milice v Kozjem, ki je bil še peti član te konspirativne akcije.

OZŠČ Šmarje bo še naprej sodeloval z ZVVS pri organizaciji dogodkov v spomin na delovanje MSNZ v letošnjem letu. Potekajo pa že pogovori in priprava načrtov za naslednje leto, ko bomo proslavljali 30 obletnico osamosvojitvene vojne, v kateri je bilo aktivno udeleženih več članov naše organizacije.

cof
cof
cof