25. LET DELOVANJA OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH

Letos mineva 25 let od ustanovitve Območnega združenja slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah. Slovesnost ob tej obletnici se je odvila v Rogatcu v petek 29. novembra 2019.  Gostitelju dogodka je bila občina Rogatec  in njen župan gospod  Martin Mikulič .

Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah povezuje člane iz občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah. Deluje na področju obrambne  in samozaščitne dejavnosti, domovinske vzgoje, ohranjanja vojaških tradicij osamosvojitvene vojne in NOB, utrjevanja vezi med civilno družbo in Slovensko vojsko  ter pri kulturno družabnih in športno rekreativnih dejavnostih.

Ustanovni zbor Območnega združenja slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah se je zgodil 12. aprila 1994 v dvorani kulturnega doma v Šmarju pri Jelšah. Ustanovni člani so bili: Vladislav Amič, Darko But, Vlado Blaževič, Boris Lojen, Marjan Muršič, Črtomir Pajek, Franc Sinkovič, Branko Sivec, Zvonimir Šilec, Darko Špiljak in Jože Uršič. Za prvega predsednika je bil izvoljen Jože Uršič za podpredsednika pa Darko But.

Ob slovesni obletnici se je Upravni odbor območnega združenja odločil prvič v zgodovini društva podeliti naziv ČASTNI ČLAN. Ta naziv je prejel major Jože Uršič. Bil pobudnik in soustanovitelj Območnega združenja slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah v letu 1994. Bil je prvi predsednik združenja. To funkcijo je opravljal štiri mandatna obdobja vse do leta 2010. Od takrat dalje izjemno vestno in aktivno deluje v upravnem odboru združenja. V dolgoletnem uspešnem vodenju organizacije je vedno sledil želji po stalnih izboljšavah in napredku v izvedbi aktivnosti letnih programov. Prizadeval si je za razvoj in širitev organizacije v vse občine Upravne enote Šmarje pri Jelšah ter za uspešno sodelovanje z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami tako na lokalni kot na regijski ravni. Predvsem je skrbel za  uspešno izvajanje vojaško strokovnih usposabljanj, v okviru katerih je tudi sam na člane prenašal svoje znanje in izkušnje, ki jih je pridobil kot nekdanji poveljnik v Teritorialni obrambi Republike Slovenije.

Delati prav in častno je bilo vedno poslanstvo Območnega združenja slovenskih častnikov  Šmarje pri Jelšah v preteklih 25 –tih letih. Program delovanja združenja je bil in še bo v bodoče izjemno bogat.

Ob tem pomembnem jubileju iskrene čestitke vsem članom Območnega združenja slovenskih častnikov  Šmarje pri Jelšah za prehojeno pot.

Več slik je na ogled v galeriji http://ozcs-smarje.eu/galerija-slik/ .