VOLILNI ZBOR ČLANOV OZSČ ŠMARJE PRI JELŠAH 23. 2. 2018

  1. februarja smo se člani OZSČ Šmarje pri Jelšah zbrali na volilnem zboru članov v prostorih Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. Kljub slabemu vremenu se je volilnega zbora udeležilo zadovoljivo število članov. V poslovnem poročilo je bilo posebej izraženo zadovoljstvo nad dobro opravljenim delom območnega združenja v preteklem letu. V nadaljevanju so bili člani zbora seznanjeni z realizacijo načrta dela in realizacijo finančnega načrta za leto 2017, ter potrdili nov načrt dela in finančni načrt za leto 2018. Osrednji del zbora pa je bilo izvolitev novega upravnega odbora OZSČ Šmarje pri Jelšah, ki bo vodil delo v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju.

Volilni zbor članov  je bila tudi priložnost, da se za aktivno delo in dosežene rezultate pri izvajanju nalog ter ciljev združenja podelijo priznanja in zahvale OZSČ Šmarje pri Jelšah. Tako je srebrno priznanje OZSČ prejel g. Ljubo Stupar, bronasto priznanje OZSČ pa Ivan Štefančič.

Zahvale za sodelovanje pri izvedbi aktivnosti OZSČ so prejeli:

  • Milenca Krajnc (županja občine Kozje),
  • Stanislav Šket (župan občine Šmarje pri Jelšah),
  • Marjana Sivec,
  • Lovska družina Kozje,
  • Lovska družina Bistrica ob Sotli

Podeljena so tudi bila priznanja Zveze slovenskih častnikov. Plaketo Zveze slovenskih častnikov je prejel Vladislav Amič, pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov pa sta prejela Boris Harinski in Matjaž Koštrun.

 

Po uradnem delu zbora je sledilo še prijetno druženje.