ZBOR ČLANOV OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH 2024

Dne 21. februarja 2024 smo se člani Območnega združenja slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah zbrali na zboru članov v kulturnem domu v Šmarjem pri Jelšah. V predstavljenem poslovnem poročilu je bilo letos izpostavljeno zadovoljstvo nad dobro opravljenim delom območnega združenja v preteklem letu. Člani zbora smo bili seznanjeni z realizacijo načrta dela in realizacijo finančnega načrta za leto 2023, ki sta zadovoljivo realizirana. Potrjen je bil tudi nov načrt dela in finančni načrt za leto 2024.

Predlog načrta aktivnosti (dela) Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah je v imenu Upravnega odbora predstavil predsednik, podpolkovnik Boris Lojen. Aktivnosti ostajajo v enakih okvirih kot so bile v preteklosti. Kot ključne aktivnosti ostajajo vojaško strokovno dejavnost, strokovne ekskurzije, udeležba na proslavi ob dnevu državnosti (Podčetrtek), strelsko kandidiranje s strelskim društvom Loka, udeležba na prvenstvu častnikov v smučanju in streljanju na Golteh, Izvedba lokostrelskega turnirja (3D), Brecljevo s pomočjo lokostrelskega društva Šentlok.

Zbor članov je med drugim tudi priložnost, da se za aktivno delo in dosežene rezultate pri izvajanju nalog ter ciljev združenja podelijo priznanja in zahvale.

Podeljena so naslednja priznanja:
Priznanja Zveze slovenskih častnikov:
• Plaketa Zveze slovenskih častnikov – g. Branko Sivec
• Bronasto medaljo Zveze slovenskih častnikov – g. Jure Kolar,
• Bronasto medaljo Zveze slovenskih častnikov – g. Robert Oblak,
• Pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov – g. Mihael Kolar.

Priznanja Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah:
– Srebrno medaljo Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah – g. Jože Anderlu,
-Srebrno medaljo Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah –  g. Anton Agreš,

Po uradnem delu zbora je sledilo še prijetno druženje