VABILO V ČLANSTVO OBMOČNEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH

Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah v svoje vrste vabi vse zainteresirane občane (častnike, podčastnike, vojake, vojaške uslužbence ter druge strokovnjake s področja obrambe), ki imajo interes delovati na področju ohranjanja in krepitvi obrambnih, zaščitnih in samovarovalnih sposobnosti Republike Slovenije.