Major Jože Uršič prejel Zlato medaljo Zveze slovenskih častnikov. Na redni letni skupščini ZSČ mu jo je podelil predsednik zveze generalmajor Alojz Steiner.

V soboto, 11. marca je v Izobraževalnem centru Ig pri Ljubljani potekala Redna letna skupščina Zveze slovenskih častnikov, na kateri so podelili najvišja priznanja  Zveza slovenskih častnikov na državni ravni.

Zlato plaketo Zveze slovenskih častnikov je prej major Jože Uršič, član upravnega odbora Območnega združenja slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah.

Obrazložitev: Major Jože Uršič je bil pobudnik in soustanovitelj Območnega združenja slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah v letu 1994. Bil je prvi predsednik združenja, to funkcijo je opravljal štiri mandatna obdobja vse do leta 2010, od takrat dalje izjemno vestno in aktivno deluje v upravnem odboru združenja. V dolgoletnem uspešnem vodenju organizacije je vedno sledil želji po stalnih izboljšavah in napredku v izvedbi aktivnosti letnih programov. Prizadeval si je za razvoj in širitev organizacije v vse občine Upravne enote Šmarje pri Jelšah ter za uspešno sodelovanje z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami tako na lokalni kot na regijski ravni. Predvsem je skrbel za  uspešno izvajanje vojaško strokovnih usposabljanj, v okviru katerih je tudi sam na člane prenašal svoje znanje in izkušnje, ki jih je pridobil kot nekdanji poveljnik v Teritorialni obrambi Republike Slovenije. Zaradi njegovega izjemnega prispevka je OZSČ Šmarje uspešna stanovska organizacija z velikim ugledom v okolju, kjer deluje. Za izjemne uspehe in izjemno učinkovito delo v Zvezi slovenskih častnikov major Jože Uršič prejme Zlato plaketo ZSČ.