LETNI ZBOR ČLANOV ZSČ ŠMARJE PRI JELŠAH

24. februarja so se člani OZSČ Šmarje pri Jelšah zbrali na vsakoletnem letnem zboru članov v prostorih Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. V pozdravnem nagovoru je predsednik podpolkovnik Boris Lojen posebej izrazil zadovoljstvo nad dobro opravljenim delom območnega združenja v preteklem letu. V nadaljevanju so bili člani zbora seznanjeni z realizacijo načrta dela in realizacijo finančnega načrta za leto 2016, ter potrdili nov načrt dela in finančni načrt za leto 2017. Osrednji del zbora pa je bilo sprejetje sprememb statuta OZSČ Šmarje pri Jelšah.

Ob koncu zbora je pet članov prejelo priznanja OZSČ za aktivno delo in dosežene rezultate pri izvajanju nalog ter ciljev združenja: zlato priznanje Martin Metličar, srebrno Janez Toplišek, bronasto pa Janez Hrepevnik in Branko Gradišnik. Zahvale za sodelovanje pri izvedbi aktivnosti OZSČ so prejeli: Gobarsko društvo Kozje, Strelsko društvo Loka pri Žusmu in Strelska sekcija Športnega društva Bistrica ob Sotli.

Posebno dolg in navdušen aplavz so člani namenili majorju Jožetu Uršiču, prejemniku zlate plakete zveze slovenskih častnikov. To najvišje republiško priznanje, ki ga člani prejmejo za izjemne dosežke in dolgoletno delo v zvezi slovenskih častnikovo je Jože Uršič prejel kot pobudnik in soustanovitelj Območnega združenja SČ Šmarje pri Jelšah v letu 1994. Bil je prvi predsednik združenja, to funkcijo je opravljal štiri mandatna obdobja vse do leta 2010, od takrat dalje izjemno vestno in aktivno deluje v upravnem odboru. Zaradi njegovega izjemnega prispevka je OZSČ Šmarje uspešna stanovska organizacija z velikim ugledom v okolju, kjer deluje.

Po uradnem delu letnega zbora je potekalo še prijetno druženje.